Zajęcia socjoterapeutyczne | Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzone są także zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym.


Procedura co do przyjęcia dziecka na zajęcia socjoterapeutyczne wygląda następująco:

1. Rodzic zgłasza się z dzieckiem do socjoterapeuty, który pełni dyżur w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej,

2. Wypełnienie przez specjalistę karty pierwszego kontaktu dotycząca dziecka,

3. Rrealizacja procedury podpisania przez rodzica kontraktu. Dokument dotyczy uczestnictwa dziecka na w/w zajęciach oraz  zasad  i reguł do których zobowiązuje się dziecko, a także rodzica.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej odbywają się co 2 tydzień we wtorki. Miejscem spotkań grupowych jest sala terapeutyczna w Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej, ul. Handlowa 2. Wszelkie informacje nt. prowadzonych zajęć można uzyskać pod nr tel. 33 874 21 01/ 511 195 971. Na czas wakacji zajęcia grupowe zostają odwołane.

Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się co drugi tydzień w środy. Spotkania grupy mają miejsce w następujących godzinach:

  • GRUPA I – dzieci będące w młodszym wieku szkolnym kl. „0”, I, II, III – godz. 16.00 – 17.00
  • GRUPA II – dzieci będące w kl. IV, V, VI – godz. 15.00 – 16.00
  • GRUPA III – młodzież w wieku gimnazjalnym (kl. I, II, III) – godz. 17.00 – 18.00


Osoba prowadząca

mgr Bogumiła Lipka