Tydzień Ochrony Ofiar Przestępstw

Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że  w dniach 25 luty – 02 marzec 2013r., zorganizowany zostanie na terenie Powiatu Suskiego podobnie jak w latach ubiegłych „Tydzień Ochrony Ofiar Przestępstw”

Tydzień Ofiar Przestępstw jest czasem, w którym w sposób szczególny będzie się zwracać uwagę na los ofiar przestępstw, a takich tysiące żyją wśród nas. Chodzi o propagowanie właściwego zachowania wobec nich, zwłaszcza w toku postępowania karnego, kiedy często przeżywają one ponownie traumę związaną z samym faktem przestępstwa.

W ramach „Niebieskiego Tygodnia” będą zorganizowane na terenie naszej placówki wspólne dyżury specjalistów pracujących w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem takich jak: psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, kuratorzy sądowi, policjanci. Do dyspozycji mieszkańców Powiatu będzie również bezpłatna infolinia przy której będą dyżurować specjaliści – 0 800 – 120 – 121